GSV zoekt personeel: Bekijk onze vacatures

De GSV is een regionale basisschool met een tweetalige, een hoogbegaafden afdeling en een internationale afdeling. De lessen worden in het Engels en het Nederlands gegeven. De GSV is een algemeen bijzondere school, gesitueerd in Groningen-Zuid in de wijk Helpman.

    Er zijn deze week geen activiteiten gepland

    Er zijn deze week geen activiteiten gepland

    Er zijn deze week geen activiteiten gepland

De GSV is een algemeen bijzondere school, bijzonder in haar grondslag, waardoor de gezamenlijke ouders veel invloed hebben op het beleid van de school. Het bevoegd gezag van de school berust bij het Stichtings-bestuur, waarin evenals in het Verenigingsbestuur ouders zitting hebben.