De afdelingen en Internationaal

Van locatie voor een deel naar een locatie voor het geheel

In eerste instantie heeft de GSV zich gericht op een beperkte uitbreiding met 14 lokalen op een andere locatie in Helpman-Zuid. Die locatie zou dan grotendeels bestemd zijn voor de Internationale afdeling en ter vervanging van de locatie aan de Hora Siccamasingel. De gemeente heeft halverwege die gesprekken gesteld, dat de beoogde locatie een andere bestemming, woningen,  zal gaan krijgen.

Het bestuur heeft in het schooljaar 2016-2017 de plannen voor een locatie van ongeveer 14 lokalen ook herzien en bij de gemeente aangegeven, dat het bestuur hecht aan het bij elkaar houden van alle afdelingen. De onderwijskundige ontwikkelingen, personele samenwerking en integratie van leerlingen zijn te waardevol en dragen bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en het bijzonder internationaal onderwijsomgeving van onze leerlingen. Het kunnen werken vanuit één locatie is van groot belang om onze visie en missie invulling te kunnen geven. In de plannen die we voor huisvesting willen realiseren zal daar dan ook rekening mee moeten worden gehouden. De school heeft dus een nieuwe locatie nodig, maar dan wel voor alle afdelingen.

 

Internationaal

Een ander uitgangspunt in de realisatie van een nieuwe locatie, is dat we voor Noord-Nederland ook een sterke internationale voorziening willen maken voor de ouders/bedrijven die afhankelijk zijn van Engelstalig internationaal onderwijs. De samenwerking met de ISG, voortgezet onderwijs internationaal en het International Welcome Center North (IWCN) is daarbij erg belangrijk. We voorzien met onze Internationale afdeling in een belangrijke Engelstalige onderwijsaanbod voor internationale leerlingen. Organisaties en bedrijven hebben een dergelijke voorziening nodig voor hun internationale werknemers. De nieuwe locatie zal dan ook een duidelijke Internationale uitstraling gaan krijgen. Voor onze tweetalige afdeling (TPO) en de afdeling voor hoogbegaafden (Abel Tasman) is het internationale karakter van de GSV een belangrijke factor v.w.b. het voorbereiden van onze leerlingen op het werken en leven in een internationaal ingerichte omgeving.

 

Onderwijskundige kansen

Een nieuwe locatie zal de GSV ook de ruimte en kansen geven om het onderwijskundig aanbod op een andere manier te gaan organiseren. Het samenwerken, onderzoeken en ontdekken zal ruimte krijgen in de inrichting van het gebouw. Door vakken te integreren, ICT en programmeren te intensiveren, de afdelingen te laten samenwerken, ruimtes voor muziek en andere vakgebieden te reserveren zal het onderwijs beter ingericht kunnen worden om de 21e eeuwse vaardigheden van de leerlingen verder te ontwikkelen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.