Huisvesting 2020

Ontwikkelingen huisvesting Groningen-Zuid

In een persbericht heeft de gemeente Groningen aangekondigd, dat er een herschikking komt van huisvesting van scholen in Groningen-Zuid. Ook het openbaar onderwijs heeft hierover een brief naar alle ouders van hun scholen in Groningen-Zuid gestuurd. We zijn als GSV verrast door de berichten, aangezien we niet op de hoogte waren van het resultaat van de besluitvorming en de communicatie die hierover zou worden verspreid. Vervelend dat het op deze wijze is gedaan, aangezien we tot nu toe als GSV altijd erg zorgvuldig zijn geweest in de berichtgeving over dit onderwerp.

We zijn de afgelopen jaren wel veelvuldig in gesprek geweest met de gemeente Groningen over de huisvesting, maar dat heeft nog niet geleid tot een toezegging. Het integraal huisvestingsplan zou volgens de gemeente eerst moeten worden afgerond in 2020. Dat is inmiddels gebeurd en in een vergadering van de gemeente is daarover gisteren een besluit genomen over de vervolgprocedures.

In de laatste gesprekken die wij met de gemeente hebben gehad is inderdaad ook gesproken over de mogelijkheid om een deel van de GSV te huisvesten op de locatie van Maartenscollege. Het betreft in eerste instantie de afdeling voor internationaal onderwijs en als vervolg over het verplaatsen van de afdeling voor hoogbegaafden. Zij zitten nu in het gebouw aan de Hora Siccamasingel. De locatie Sweelincklaan en Chopinlaan vallen nu buiten de huisvestingsoperatie.

Er is echter nog geen besluit genomen door GSV of de gemeente over het in gebruik nemen van de locatie bij het Maartenscollege, gebouw internationale afdeling. Voor ons zal een eventuele verhuizing van een deel van de GSV naar de locatie Maartenscollege afhangen van een aantal voorwaarden die we daaraan hebben gesteld voor de korte en langere periode. Daarover was nog geen toezegging gegeven. De stelligheid over de huisvestingsoperatie, zoals u dat waarschijnlijk kunt terug vinden in de brieven/berichten die zijn verstuurd, willen we daarmee wel nuanceren.

We zijn met elkaar in gesprek, we vinden het verplaatsen van een deel van de GSV naar de locatie ISG bij het Maartenscollege een mooie mogelijkheid, maar er zijn nog geen definitieve besluiten over genomen.

We zullen u in de komende week, in een eigen berichtgeving, nader informeren over de stand van zaken van de huisvesting GSV.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.