Update boouwzaken oktober 2018

Op onze website is de laatste update van de GSV-bouwzaken van februari 2018. In de afgelopen periode is er veel gesproken en zijn er veel besluiten genomen. In onderstaand overzicht zijn de drie meest belangrijke punten voor u op een rij gezet.

 

Locatie van Schendelstraat niet haalbaar

-          De locatie van Schendelstraat, waar we ons de afgelopen 2 tot 3 jaar op gericht hadden voor de GSV als geheel, is door de gemeente als financieel niet haalbaar bestempeld. We hebben veel  belanghebbende partijen (gemeente, internationale organisaties, belangenorganisaties voor het bedrijfsleven, de GSV enz..) benaderd en geprobeerd met hen tot een sluitend plan te komen. Helaas hebben we dat financieel niet voldoende kunnen afronden. Dat heeft er toe geleid, dat in juni 2018 is gezegd en besloten dat het plan aan de van Schendelstraat zal worden stopgezet. We vinden dat erg jammer, gezien de vele uren die we daar in hebben gestoken. Waarbij we ook kunnen stellen dat de werkgroep huisvesting GSV en het bestuur het uiterste hebben gedaan om dat project te doen slagen. Via deze weg willen nog eens nadrukkelijk bedanken voor alle inspanningen.

Extra locatie GSV in Helpman-Zuid

-          Het bovenstaande betekende vervolgens, dat we op zoek moesten naar een alternatief voor de huisvesting van (een deel) van de GSV. Momenteel is de school met de gemeente in gesprek om de huisvesting (voor een deel) van de GSV dichterbij de huidige locaties mogelijk te maken. In de omgeving van de Sweelincklaan hebben we een andere locatie voorgesteld aan de gemeente, waar we op dit moment ook over in gesprek zijn met hen. Als dat een positief advies krijgt van de gemeente, dan zullen de gebouwen aan de Sweelincklaan en de Chopinlaan in gebruik blijven. Door het in gebruik nemen van een extra gebouw, met ongeveer 14 tot 16 lokalen, kan het gebouw aan de Hora Siccamasingel worden teruggegeven aan de gemeente en heeft de GSV ook voor de komende 10 jaar voldoende ruimte voor alle leerlingen.

Tijdelijke voorziening voor 2 tot 3 jaar

-          Om het bovenstaande verder mogelijk te kunnen maken, wordt met de gemeente overleg gevoerd over een tijdelijke voorziening voor de komende twee jaar. In 2019 zullen we daar waarschijnlijk voor het eerst gebruik van moeten maken, maar de gesprekken zijn nog niet zover gevorderd, dat daarover verder uitspraken kunnen worden gedaan.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.