Mededelingen 08-01-2021

8 januari 2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

 

In de eerste plaats wensen we u en onze leerlingen een goed onderwijsjaar 2021 toe. We hopen dat alle leerlingen weer voldoende zijn uitgerust om digitaal aan de slag te gaan.

 

Ontwikkelingen i.v.m. Covid-19

Deze week hebben we het digitaal onderwijs weer uitgebreid in werking gezet. We hopen dat u met uw kind(eren) ook de draad weer op hebt kunnen pakken. We proberen dagelijks bepaalde ICT-knelpunten met inloggen enz… op te lossen als dat nodig is. Uit de eerste digitale activiteiten en de reacties van leerlingen hebben we kunnen concluderen, dat nagenoeg alle leerlingen contact hebben met de groepsleerkracht. Met de ervaring uit de vorige periode van het online onderwijs, hebben we alle digitale activiteiten in ieder geval technisch en organisatorisch sneller en beter kunnen opstarten.

De komende week zullen we deze lijn verder doorzetten. We weten nog niet of we vanaf 18 januari de deuren weer mogen openen. De signalen hierover zijn nogal wisselend en men is toch terughoudend. We hopen u hierover aan het begin van de volgende week, als we de informatie van de overheid hebben ontvangen, nader te informeren.

 

Opvang leerlingen

Deze week is het aantal leerlingen dat moet worden opgevangen verdubbeld in vergelijking met de eerste periode in maart/april 2020. Aangezien de leerkrachten nog intensiever bezig zijn met het online onderwijs, kost het ook meer moeite om de groepen voor opvang goed te bezetten. Donderdag 7 januari 2021 hebben we meer dan 100 leerlingen in de noodopvang gehad. Een punt van zorg is wel, dat we ook voor alle leerlingen de bijzondere medische gegevens paraat moeten hebben voor de medewerkers die de opvang doen. Nu hebben we dat per groep en bij de groepsleerkracht ondergebracht. De eigen groepsleerkracht weet vaak wat er kan gebeuren met een leerling en waar hij of zij op moet letten, maar in deze situatie van noodopvang is dat door de wisselende bezetting al moeilijker.

Mocht u zich weer aanmelden voor de opvang, dan zouden we het fijn vinden als u hierover ook even een extra signaal geeft (zie bijlage dikgedrukt), zodat we bepaalde bijzonderheden kunnen toevoegen aan onze dagelijkse overzichtslijsten. Voor de betreffende medewerkers een goede reminder waar men specifiek op moet letten.

Met vriendelijke groet, Namens het team,

Ton Wiegman, directeur

We herhalen graag nog een keer de afspraken die we hebben voor het aanmelden voor de noodopvang

Bestemd voor:

Ouders die beiden een beroep hebben in de categorie cruciale beroepen(zie vorige info)
Voor de leerlingen die horen tot de groep kwetsbare leerlingen.

Afspraken

Ouders kunnen zich aanmelden via info@g-s-v.nl of bellen via 050-5270818 (school blijft telefonisch bereikbaar tussen 08.15 en 15.00 uur).
In noodgevallen kan er contact worden gezocht via 0620738551, Ton Wiegman.

Ouders die hiervan gebruik moeten maken vragen we het volgende aan ons door te geven:

Naam van de leerling(en)
Groep
Beroep(en) van ouder(s)/verzorger(s)
De dagen waarvoor opvang wordt gevraagd.
Medische bijzonderheden
De opvang die uw kind(eren) komt halen (alleen vermelden als dat van toepassing is)

De bereikbaarheid van de school houden we in stand middels telefoon en via de mail. Berichten en verzoeken van uw kant, van algemene aard, kunt u via deze kanalen naar ons sturen. Dagelijks zal er iemand van administratie/secretariaat zijn, is er een teamleider en zijn enkele medewerkers aanwezig die voor de opvang zorgdragen.
Medewerkers zullen bij toerbeurt de opvang organiseren. Voor opvang is de school open vanaf 08.15 uur en eindigen we de dag om 15.00 of op de woensdag op 12.30.
Als u weet op welke dagen de noodopvang nodig is in de komende week, dan kunt u dat doorgeven.

Voor de week van 11 t/m 15 januari moet de opgave uiterlijk op vrijdag 8 januari zijn ontvangen. Op 14 januari vervalt de onderbouwvrije dag en kan ook voor deze groepen noodopvang worden aangevraagd.

Met SKSG, Boomhut en Villa wordt afgesproken, dat zij na 15.00 en woensdag na 12.30 de opvang overnemen als dat voor een leerling van toepassing is op de reguliere schooldagen. U heeft dat zelf met de naschoolse organisatie geregeld.
De opvang wordt voor alle GSV-leerlingen centraal geregeld in het hoofdgebouw, Sweelincklaan 4, te bereiken via de hoofdingang.
Kinderen die naar de opvang gaan en ook materialen hebben om thuis te werken, kunnen dat meenemen, zodat daaraan tijdens de opvang aandacht kan worden gegeven.
Kinderen kunnen alleen worden gebracht als ze geen ziekteverschijnselen hebben en als er thuis niemand ziek is en/of koorts heeft.
Wij verdelen de leerlingen in een groep leerlingen uit 1 t/m 2; 3 t/m 4; 5 t/m 6 en 7 t/m 8. De leerlingen van de HB en ID afdeling worden er naar leerjaar aan toegevoegd.

 

Mocht u nog andere dringende vragen hebben, wilt u dan zoveel mogelijk 050-5270818 gebruiken en het mailadres info@g-s-v.nl .  Wij zullen alle info via MijnSchool aan u verstrekken.

 

Ton Wiegman, directeur GSV

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.