Mededelingen 13-01-2021

13 januari 2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

 

 

In de persconferentie van afgelopen dinsdag 12 januari 2021 is aangekondigd, dat de scholen in ieder geval ook de komende week gesloten blijven en dat er een kleine kans is dat de basisscholen vanaf 25 januari 2021 weer kunnen beginnen. Daar zullen we nog niet op vooruit lopen, aangezien er nog veel factoren zijn die dat kunnen veranderen. Het betekent voor ons, dat we de komende week ook het online onderwijs zullen voortzetten. Jammer voor de leerlingen, we hadden ze graag weer in school willen zien, maar we gaan ons best doen om ook het digitaal onderwijs weer zo goed mogelijk uit te voeren.

We willen kort een aantal punten nog benoemen over de organisatie van de opvang en het geven van digitaal onderwijs.

Voor de opvang ontvangen we graag weer uw aanmeldingen voor de volgende week. U kunt dat doorgeven zoals we in dat in de bijlage hebben aangegeven.
Deze week hebben we gemerkt dat het aantal leerlingen bij  de opvang op enkele dagen ruim de 100 heeft overschreden. Het betekent ook dat de opvanggroepen op die dagen voller zullen zijn aangezien we met de personele bezetting aan de grens zitten van wat op die dagen mogelijk is.
We willen u vragen ook door te geven als uw kind is opgegeven, maar bijv. onverwachts toch niet kan komen. We ontvangen dan graag een afmelding via mail of telefonisch.
De vraag over specifieke medische gegevens die de opvang moet weten (zie infobrief van 8 januari 2021) blijft ook van toepassing.
Voor het geven van digitaal onderwijs wordt alle informatie rechtstreeks door de leerkracht met u gecommuniceerd. Voor enkele groepen worden er weer afspraken gemaakt over het halen van materiaal. U ontvangt, als dat van toepassing is, hiervoor een bericht van de leerkracht zelf met een dag en tijdstip waar iets gehaald kan worden.
Verder blijven alle voorzorgsmaatregelen van kracht, zoals dat ook in de afgelopen maanden van toepassing was.

Met vriendelijke groet,

Namens het team,

Ton Wiegman, directeur

 

 

 

 

Opgave leerlingen voor opvang

We herhalen graag nog een keer de afspraken die we hebben voor het aanmelden voor de noodopvang

Bestemd voor:

Ouders die beiden een beroep hebben in de categorie cruciale beroepen(zie vorige info)
Voor de leerlingen die horen tot de groep kwetsbare leerlingen.

Afspraken

Ouders kunnen zich aanmelden via info@g-s-v.nl of bellen via 050-5270818 (school blijft telefonisch bereikbaar tussen 08.15 en 15.00 uur).
In noodgevallen kan er contact worden gezocht via 0620738551, Ton Wiegman.
Ouders die hiervan gebruik moeten maken vragen we het volgende aan ons door te geven:

Naam van de leerling(en)
Groep
Beroep(en) van ouder(s)/verzorger(s)
De dagen waarvoor opvang wordt gevraagd.
Medische bijzonderheden
De opvang die uw kind(eren) komt halen (alleen vermelden als dat van toepassing is)

De bereikbaarheid van de school houden we in stand middels telefoon en via de mail. Berichten en verzoeken van uw kant, van algemene aard, kunt u via deze kanalen naar ons sturen. Dagelijks zal er iemand van administratie/secretariaat zijn, is er een teamleider en zijn enkele medewerkers aanwezig die voor de opvang zorgdragen.
Medewerkers zullen bij toerbeurt de opvang organiseren. Voor opvang is de school open vanaf 08.15 uur en eindigen we de dag om 15.00 of op de woensdag op 12.30.
Als u weet op welke dagen de noodopvang nodig is in de komende week, dan kunt u dat doorgeven.

Voor de week van 18 t/m 22 januari moet de opgave uiterlijk op vrijdag 15 januari 2021 zijn ontvangen.

Met SKSG, Boomhut en Villa wordt afgesproken, dat zij na 15.00 en woensdag na 12.30 de opvang overnemen als dat voor een leerling van toepassing is op de reguliere schooldagen. U heeft dat zelf met de naschoolse organisatie geregeld.
De opvang wordt voor alle GSV-leerlingen centraal geregeld in het hoofdgebouw, Sweelincklaan 4, te bereiken via de hoofdingang.
Kinderen die naar de opvang gaan en ook materialen hebben om thuis te werken, kunnen dat meenemen, zodat daaraan tijdens de opvang aandacht kan worden gegeven.
Kinderen kunnen alleen worden gebracht als ze geen ziekteverschijnselen hebben en als er thuis niemand ziek is en/of koorts heeft.
Wij verdelen de leerlingen in een groep leerlingen uit 1 t/m 2; 3 t/m 4; 5 t/m 6 en 7 t/m 8. De leerlingen van de HB en ID afdeling worden er naar leerjaar aan toegevoegd.

 

Mocht u nog andere dringende vragen hebben, wilt u dan zoveel mogelijk 050-5270818 gebruiken en het mailadres info@g-s-v.nl .  Wij zullen alle info via MijnSchool aan u verstrekken.

 

Ton Wiegman, directeur GSV

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.