Onze school

Onze school

Welkom, welcome, bienvenue, wilkommen, bienvenidos, svaagat hai, ようこそ bij de Groningse Schoolvereniging. Wij zijn een basisschool met een sterke internationale identiteit. Die klinkt door in alles wat we doen. We zijn er namelijk van overtuigd dat uw kinderen vanaf hun geboorte wereldburger zijn. Ze groeien op in een internationale samenleving, die voortdurend en razendsnel verandert. Om de kinderen daarop voor te bereiden, geven we grensverleggend onderwijs. Ons streven is, dat de leerlingen het maximale uit zichzelf en anderen halen. We willen ook dat iedereen zich een deel van het geheel voelt. Iedereen heeft een andere achtergrond, maar iedereen hoort erbij.

We geven ons onderwijs op drie verschillende afdelingen, die veel van elkaar leren en met elkaar delen: de afdeling tweetalig primair onderwijs (TPO), de International Primary school GSV en de afdeling voor hoogbegaafden leerlingen (HB).

 

Algemeen bijzondere school

De GSV is een algemeen bijzondere school, bijzonder in haar grondslag, waardoor de gezamenlijke ouders veel invloed hebben op het beleid van de school.

Het bevoegd gezag van de school berust bij het Stichtingsbestuur, waarin evenals in het Verenigingsbestuur ouders zitting hebben. Binnen de GSV werken team en ouders aan hetzelfde doel: een hoge kwaliteit van onderwijs voor de leerlingen.

Deze hoge kwaliteit van onderwijs is niet alleen bijzonder, maar ook iets om bijzonder trots op te zijn. Kwaliteit van onderwijs zit natuurlijk in de eerste plaats in de dagelijkse manier van werken binnen de klas, want daar gebeurt het allemaal onder begeleiding van een betrokken en enthousiast team. Daarnaast heeft de GSV een aantal speerpunten in haar beleid geformuleerd.

Kleine klassen in de onderbouw zorgen ervoor dat kinderen tijdens de eerste schooljaren extra veel aandacht krijgen. Een uitermate goede zorgstructuur is ontstaan voor alle kinderen die dat nodig hebben, niet alleen voor leerlingen met leerachterstanden, maar ook voor leerlingen die meer uitdaging kunnen gebruiken. Een leerlijn ICT, zodat de leerlingen ook in dit opzicht goed beslagen ten ijs verschijnen op het vervolgonderwijs. Gebruik van interactieve Prowise borden, waardoor het onderwijs dynamischer en veelzijdiger is geworden. Culturele- en kunstzinnige vorming in de vorm van projecten en muziekavonden omdat de school ook deze talenten van kinderen tot ontplooiing wil brengen. En last but not least het Tweetalig Primair Onderwijs (TPO) waarmee de GSV vanaf schooljaar 2004-2005 in alle klassen is gestart. Een belangrijke onderwijsvernieuwing die de leerlingen voorbereidt op een leven als wereldburger en die naadloos aansluit bij de tweede afdeling die de GSV binnen haar muren herbergt: de International Primary school GSV. Deze Internationale afdeling en de Tweetalige afdeling van de GSV zullen met de komst van TPO meer van elkaars kwaliteiten kunnen profiteren.

Op 1 januari 2010 is de GSV de GSV-HB gestart, een school voor hoogbegaafde leerlingen. Momenteel hebben wij 6 groepen van 20/22 leerlingen.

Kwalitatief goed onderwijs staat of valt met kwalitatief goed personeel: binnen de klas, maar ook daarbuiten in de ondersteuning van het onderwijs. Ook in dit opzicht mag de GSV bijzonder genoemd worden. Als een van de weinige scholen van primair onderwijs is de GSV gecertificeerd Investors in People, wat heeft geresulteerd in een continu verbeterproces ten aanzien van zowel het organisatorische als het personele vlak van de school. Het team werkt voortdurend aan de verbetering van de eigen competenties via eigen of gezamenlijke scholingstrajecten. Verbeteringen die de leerlingen weer ten goede komen.

(In verband met de leesbaarheid wordt er op deze site steeds gesproken van ouders. Hiermee wordt uiteraard ook ouder of verzorger(s) bedoeld.)

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.