Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Die bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en een vertegenwoordiging van personeel. De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid over beleidszaken van de school. Dat betekent bijvoorbeeld dat zowel ouders als personeel moeten instemmen met de schoolgids, het schoolreglement en onderwijskundige doelstellingen van de school of wijzigingen hierin. De MR heeft ook als taak om, naast het bestuur, te waken over de goede gang van zaken op school. Dat betekent dat de MR alle zaken die de school betreffen ter sprake kan brengen.

 

Samenstelling

Op onze school bestaat de MR uit vier ouders en vier personeelsleden. In beide geledingen vertegenwoordigt één persoon de Internationale Afdeling en één persoon van de hoogbegaafden afdeling. De leden van de MR worden gekozen en hebben minstens drie jaar zitting. Daarna kunnen zij zich herkiesbaar stellen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.