Passend onderwijs

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle leerlingen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Liefst op de reguliere basisschool. En als dat niet kan, op een school voor speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs.

  • De reguliere basisschool, met aanvullende ondersteuning
    Natuurlijk is het mooi als uw kind naar een reguliere school gaat. Oftewel de eigen basisschool van uw keuze, waar ook vriendjes en vriendinnetjes naartoe gaan. De school kan uw kind op verschillende manieren aanvullende hulp bieden, bijvoorbeeld bij het leren lezen als uw kind leesproblemen heeft of dyslectisch is. Onze basisschool biedt veel extra's aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften.
  • De speciale basisschool
    Als de gewone basisschool uw kind niet de juiste ondersteuning kan bieden, kan de school met u een plek zoeken op een speciale basisschool. Hier hebben de leerkrachten meer ervaring, speciale kennis en tijd beschikbaar om uw kind te begeleiden.
  • Speciaal onderwijs
    Sommige kinderen hebben zoveel aanvullende ondersteuning nodig, dat ook de speciale basisschool niet voldoende biedt. Dit is bijvoorbeeld omdat zij slechtziend of slechthorend zijn, of een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking hebben. Ook kan probleemgedrag zoveel op de voorgrond treden, dat er een speciale school nodig is voor uw kind. Voor al deze kinderen is er het speciaal onderwijs. Binnen ons samenwerkingsverband zijn er verschillende scholen voor speciaal onderwijs, elk met hun eigen specialisme.

 

Samenwerkingsverband

Scholen voor regulier basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs moeten aangesloten zijn bij een samenwerkingsverband, met als doel het bieden van passend onderwijs. Binnen zo’n samenwerkingsverband moeten naast de reguliere basisscholen ook één of meer scholen voor speciaal (basis)onderwijs participeren. De scholen hebben met elkaar een budget voor leerlingen met speciale zorgbehoeften. Bij die zorgbehoeften kan gedacht worden aan dyslexie of ADHD, maar ook aan hoogbegaafdheid. Binnen een samenwerkingsverband moet alle zorg geleverd kunnen worden. Als een school geen passend onderwijs heeft voor een kind, kan zo’n leerling terecht op een andere school binnen het verband. In het samenwerkingsverband hebben de scholen voor speciaal (basis)onderwijs de rol van expertisecentrum. Zij kunnen leerlingen opvangen die intensieve zorg nodig hebben of ambulante begeleiding aanbieden aan de reguliere basisscholen.

De GSV is aangesloten bij samenwerkingsverband 20.01.

Meer informatie over de ondersteuning op de GSV kunt u lezen in onze schoolgids op de pagina ‘Downloads’ [link naar de pagina ‘Downloads’] of bij ons opvragen via telefoon: (050) 527 08 18 of e-mail: info@g-s-v.nl.”

Wilt u meer uitleg over Passend onderwijs op de basisschool klik de volgende link: Wat is Passend onderwijs?

If you would like more information about Tailored Education at Primary Schools, please click following link: Tailored Education at Primary Schools

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.