Zorg voor leerlingen

Zorgstructuur op maat

De GSV heeft ervoor gekozen om in alle afdelingen ontwikkeling te stimuleren. Dat doen we in ons regulier onderwijsaanbod, er is een doorgevoerde lijn in differentiëren, waarbij leerlingen op verschillende niveaus kunnen werken. Hierbij maken we gebruik van projectgroepen voor de TPO afdeling (vanaf groep 1), tutoren voor lezen, hoogbegaafden onderwijs en faciliteiten voor leerlingen om in het VO te werken aan projecten. In de Internationale Afdeling maken we gebruik van een ‘English as an Additional Language’ specialist. Ook worden op de Internationale Afdeling regelmatig klassenassistenten ingezet bij groepen boven de 20 of met meerdere zorgleerlingen.

De aandacht voor het hierboven genoemd aanbod komt naar voren in de dagelijks lespraktijk. De activiteiten staan ingeroosterd en hebben zo een structureel karakter. Daardoor blijven de continuïteit en de kwaliteit gewaarborgd. Zo krijgen bijv. onze TPO en HB leerlingen structureel Engels en voor zorgleerlingen wordt op gezette tijden remedial teaching ingezet, zowel binnen als buiten de groep.

Leerlingen hebben verschillende niveaus en onderwijsbehoeften. Het onderwijs moet aangepast zijn aan de verschillen tussen leerlingen. Differentiatie is de wijze waarop een leerkracht met de verschillen tussen leerlingen omgaat. Het doel is om alle leerlingen een bepaald niveau te laten behalen door te variëren in zaken als instructiewijze en instructietijd. We lopen hier ook wel eens tegen grenzen aan, in het stuk ‘Passend onderwijs’ kunt u lezen hoe we hier mee omgaan.

De GSV heeft structureel ingezet op extra inzet van uren in zorg door Remedial teachers en Interne begeleiders voor alle afdelingen. Meerdere keren per jaar wordt er een overleg tussen leerkracht en intern begeleider gepland om zo goed over de juiste zorg van de leerlingen te kunnen praten en beslissen. De groepen in de onderbouw en Internationale Afdeling zijn bewust klein.

 

Voor een adequate uitvoering van de ondersteuning van alle leerlingen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • Systematisch volgen van vorderingen van onze leerlingen met behulp van: Methodeonafhankelijke toetsen,    Leerlingvolgsysteem,Methodeonafhankelijke eindtoetsing, Methodegebonden toetsen, DORR (observatiesysteem in de onderbouw)
  • Analyse van leerlingresultaten en de voortgang in de ontwikkeling;
  • Planmatige (opbrengst/handelingsgerichte) aanpak ter verantwoording van het onderwijs
  • Extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben op basis van signalering, diagnose, handelingsplanning, evaluatie;
  • Betrokkenheid van ouders als samenwerkingspartner in de begeleiding en ondersteuning van de leerling;
  • Adequate procedures voor instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen;
  • Effectief gebruik maken van ons administratie systeem ‘ParnasSys’
  • Gestructureerde en planmatige extra ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zo nodig in een eigen leerlijn.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.